Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Jsme společnost Artepetra s.r.o. se sídlem Chvatěrubská 362/20, Praha 8, 181 00, Česká republika. IČO: 19584563, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 388571 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail artepetrafashion@gmail.com, telefonní číslo +420 732 129 530

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.artepetra.cz

 

Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.                   Zpracování osobních údajů

 

 

  1. Zpracování osobních údajů

           

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to veškeré údaje o fyzické osobě například: jméno, adresa, telefon, velikost oblečení a podobně.

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Artepetra s.r.o.

Kontaktní údaje:

 

Artepetra s.r.o.

Chvatěrubská 362/20

181 00  Praha 8

Česká Republika

IČO: 19584563

e-mail: artepetrafashion@gmail.com

tel: +420 732 129 530

 

Kupující také souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, pokud se z odběru takovýchto informací neodhlásí.

 

Kupující je povinen formou svého uživatelského webu sdělit své údaje pravdivě a při jejich změně údaje opravit. Za správnost údajů ve své uživatelském účtu nese veškerou odpovědnost kupující.

     

      Z jakého důvodu?

Vaše data budeme zpracovávat za účelem výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu, uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů mezi námi a Vámi a za účelem vedení uživatelského účtu. Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

             

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

 

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat za účelem výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu, uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů mezi námi a Vámi a za účelem vedení uživatelského účtu, po dobu neurčitou.

 

  1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, případně identifikační číslo, apod…

 

V případě, že nakoupíte pro jinou osobu a necháte poslat zboží na její kontaktní údaje, budeme stejným způsobem pracovat i s Vámi udanými daty této osoby.

 

 

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží, nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

              Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

              Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

 

 

  1. Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

              Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

              Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat po dobu neurčitou. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: artepetrafashion@gmail.com

II.                 Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • Česká pošta doručování objednaného zboží
  • Zásilkovna doručování objednaného zboží
  • Shoptet platební brána
  • Fio banka platba převodem
  • Seznam reklama

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.              Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese aartepetrafashion@gmail.com   nebo zavolejte na tel. č. +420 732 129 530

IV.             Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Kupující souhlasí s ukládáním cookies v jeho zařízení.

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

V.                Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2023.

 

 

Zpět do obchodu